Výstavba nového provozu

V současné době probíhá v rámci naší společnosti výstavba nového moderního provozu pro výrobu pastovitých výrobků.