Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Variant s.r.o. a na straně druhé je kupující, vycházející z platných zákonů a ustanovení pro tuto oblast.
Individuálně podle potřeb, podmínek a možností obou stran jsou projednávány obchodní podmínky s každým novým zákazníkem při přípravě kupní smlouvy na dodávky nebo odběr zboží:

  • s možností úprav dodacích podmínek dle INCOTERMS 2010

INCOTERMS 2010 je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou to mezinárodně uznávaná oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydávaných Mezinárodní obchodní komorou, usnadňující provádění tuzemského i mezinárodního obchodu. (EXW, DDP, CIP a další)

  • S možností nastavení platebních podmínek ve vazbě na individuální možnosti, potřeby a bonitu zákazníka
    Při sjednávání platebních podmínek je pro obchodníky výhodné využívat standardních bankovních instrumentů jak pro placení tak i inkaso a hotovostní platbu při zahájení obchodování.
  • S možností nastavení fakturačních slev, bonusů, podmínek nastavení promočních aktivit na prodávané zboží
  • S možností nastavení individuálních cen výrobků a privátních značek na vybrané výrobky, včetně zabezpečení uzamčení prodeje na omezenou dobu pro další zákazníky v případech sestavených speciálních receptur.

Protože připravujeme zavedení internetového obchodu přes E-shop, kde bude jednoznačně smluvní stranou konečný spotřebitel, budou následně na internetu vyvěšeny všeobecné obchodní podmínky pro tuto oblast, které se řídí vztahy na spotřebitele, upravené Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).